Ansatte

Bli bedre kjent med ansatte ved Langbølgen legesenter ANS.

Ilknor

Helsesekretær

Mohammed Hamad Mukhtar

Alsaidy jobber for tiden med spesialisering på sykehus. I perioden vil Dr Hamad være hennes vikar.

Batoul Hatem AlSaidy

Allmennlege


Alsaidy jobber for tiden med spesialisering på sykehus. I perioden vil Dr Hamad være hennes vikar.

Hans Braadland

Spesialist i  Allmennmedisin

Hans har arbeidet som lege siden 1983.

Cecilie Riiser Evje

 Allmennlege

Miert Skjoldborg Lindboe

Allmennlege

I anledning den pågående pandemien har dr. Lindboe blitt frikjøpt av bydelen og jobber nå 100% som assisterende bydelsoverlege og med bydelens arbeid med pandemien. Hans pasienter vil derfor i den perioden bli fulgt av dr. Garvang.

Anne Berit

Sykepleier

Arnhild

Helsesekretær

Nina

Helsesekretær

Kristian Ludvig Garvang

Vikarlege


I anledning den pågående pandemien har dr. Lindboe blitt frikjøpt av bydelen og jobber nå 100% som assisterende bydelsoverlege og med bydelens arbeid med pandemien. Hans pasienter vil derfor i den perioden bli fulgt av dr. Garvang.

Symra Legesenter AS

Alle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening

Administrer tilgang


NefleDen Norske Legeforening