Hvem skal du ringe ved nødhjelp?

Legekontor, legevakt eller medisinsk nødtelefon?

Ring legekontoret | 22 28 03 11

Primært bør du kontakte fastlegen på dagtid.

Ring legevaktsentralen | 116 117

Noen ganger er det vanskelig å få tak i fastlegen. Haster det kontakt Legevaktsentralen.

Medisinsk nødtelefon | 113

Ved akutt eller livstruendesituasjon. Når det ikke er fare for liv: Ring 116 117


Alle rettigheter 2019 : Langbølgen legesenter ANS
Utviklet av Senter for Kvalitet i Legekontor | SKIL AS
Administrer siden