Dine rettigheter i forhold til egne helseopplysninger


Etter innføringen av GDPR i Norge er alle som behandler personopplysninger pålagt å informere de registrerte om behandlingen.

Vi på Langbølgen Legesenter benytter oss av TrinnVis i kvalitetsarbeid og internkontroll. Viser derfor til deres sider som dekker hvordan vi behandler dine helseopplysninger.

Hvordan blir helseopplysningene dine behandlet